Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa

Front sp0basr

BESKIDZKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA

Projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa” (2015-2016) dotyczył utworzenia w ramach partnerskiej inicjatywy środowiska krótkofalowców i lokalnych samorządów powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego amatorskiej sieci łączności ratunkowej (BASR) wspomagającej w sytuacjach kryzysowych Powiatowe Wydziały Zarządzania Kryzysowego (PWZK) w południowej części województwa śląskiego w rejonie Beskidów. Projekt został opracowany przez grupę krótkofalowców z klubów: SP9KMQ (Osiek),  SP9KOZ (Kozy) i SP9KAT (Bielsko-Biała) pod kierunkiem Piotra SP9LVZ, Marka SP9JKB, Mirka SP9ONC oraz Tomka SP9NTL i uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2016.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli (Gmina Miedźna) wraz z Partnerem projektu Powiatem Bielskim. W projekcie udział brali przedstawiciele następujących jednostek samorządowych: Powiat Bielski, Powiat Pszczyński, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Brenna, Miasto Strumień, Gmina Hażlach, Gmina Dębowiec, Gmina Zebrzydowice, Gmina Goleszów, Gmina Bestwina, Miasto Czechowice – Dziedzice, Gmina Miedźna, Miasto Pszczyna, Gmina Kozy, Gmina Porąbka.

PWZK oraz gminne komórki zarządzania kryzysowego wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska, a także zadania w zakresie obronności. Realizują to między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatów w zakresie ograniczenia występujących zagrożeń oraz organizowanie oraz utrzymania systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zapewnienie łączności w sytuacjach kryzysowych jest podstawowym elementem prawidłowego zarządzania i prowadzenia akcji ratunkowych.

page1Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa była tworzona pilotażowo przez grupę 17 krótkofalowców, posiadająca środki łączności zgodnie z pozwoleniami radiowymi w służbie radioamatorskiej. Aktualnie grupa realizuje szkolenia, zajęcia warsztatowe oraz uczestnicy w zabudowie stacji przekaźnikowych w paśmie 145 MHz FM oraz 430 MHz FM/DMR/Fusion.

PWZK dysponują siecią kryzysowej łączności radiowej, która w sytuacjach klęski może być przeciążona i tu w pomocy przychodzi rezerwowa łączność krótkofalowców. W takich sytuacjach będzie uruchamiana Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.

Doceniając rolę amatorskich sieci ratunkowych 7 maja 2013 zawarto porozumienie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Polskim Związkiem Krótkofalowców w sprawie współpracy lokalnych organizacji i samorządów przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Na bazie powyższego porozumienia mamy podstawę po podejmowania działań w powyższym zakresie, które podniesie poziom bezpieczeństwa dla wspólnot lokalnych objętych projektem.

Zaplanowane działania w projekcie obejmowały zrealizowanie zajęć warsztatowych oraz ćwiczeń terenowych:

1. Warsztaty „Organizacja Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej”.
2. Warsztaty „Ratunkowa łączność radioamatorska w warunkach kryzysowych”.
3. Warsztaty „Budowa automatycznej stacji przekaźnikowej”.
4. Warsztaty „Współdziałanie instytucji Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej”.
5. Ćwiczenia łączności kryzysowej.
6. Seminarium Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.

W dniu 17 listopada 2016 roku odbyło się najważniejsze wydarzenie w projekcie –  Seminarium podsumowujące. Po ponad półtorarocznych przygotowaniach rozpoczęła działalność „Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa”. W trakcie seminarium, które odbyło się w salach Pałacu Czeczów  na terenie Gminy Kozy zostały podpisane „Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych, sytuacjach kryzysowych i innych podobnych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu”.

Porozumienia zostały zawarte pomiędzy 16 jednostkami samorządowymi, a jednostkami reprezentującymi środowisko krótkofalowców.
Jednostki samorządowe, które podpisały porozumienia:

Powiat Bielskiadsc_0047
Powiat Cieszyński
Powiat Żywiecki
Powiat Pszczyński
Gmina – Miasto Czechowice-Dziedzice
Gmina – Miasto Pszczyna
Gmina Kozy
Gmina Porąbka
Gmina Chybie
Gmina Dębowiec
Gmina Hażlach
Gmina Goleszów
Gmina Zebrzydowice
Gmina Brenna
Gmina Bestwina
Gmina Miedźna

adsc_7460Środowisko krótkofalowców reprezentowały następujące organizacje:
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli, Powiat Pszczyński (Klub SP9KMQ / SP0BASR), Galicyjskie Stowarzyszenie Salutare z Żywca (Klub SP9PSB/SP0ASRS), Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach (Klub SP9KOZ), Beskidzki Klub Krótkofalowców przy PZK (Klub SP9KAT). W okresie zakończenia realizacji projektu do grupy BASR przystąpiło 18 kolejnych członków.

Okres realizacji projektu: maj 2015 – listopad 2016.

Więcej informacji o Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej jest na stronie www.basr.sp-radio.eu