Historia SP9KMQ

„Czasy Oświęcimskie”   lata 1971-2002

Tak się zaczęło: …. Przedruk artykułu z czasopisma „RADIOAMATOR”  Nr 3 z 1973 roku strona 68 i 79.
Autor: Władysław Kak  SP9AAJ (SK).
Tytuł: Z życia Klubu Łączności LOK przy DKDiM w Oświęcimiu…

    Klub Łączności LOK przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu zalicza się do najmłodszych tego typu placówek na terenie województwa krakowskiego, a być może i w kraju. Powstał bowiem we wrześniu 1971 roku. Inicjatorami zorganizowania go byli dyrektor miejscowego Domu Kultury Dzieci i Młodzieży mgr Fryderyk Dudzik – piastujący funkcje Prezesa Klubu oraz Władysław Kak SP9AAJ – kierownik Klubu. Kierownictwo sprawuje 5-osobowy zarząd, 3-osobowa komisja rewizyjna oraz 3-osobowy sąd koleżeński. W klubie zrzeszającym 44 członków (w tym 11 nadawców i 15 nasłuchowców) działają trzy sekcje specjalistyczne, a mianowicie: krótkofalarska, radiotechniczna oraz radiomodelarska. Starania i zabiegi zarządu od chwili powstania Klubu koncentrowały się przede wszystkim wokół spraw organizacyjnych (m. in. urządzenie warsztatu , sali wykładowej, pomieszczenia radiostacji krótkofalowej, no i rzecz zrozumiała – wokół utworzenia bazy techniczno-sprzętowej). Konkretnym zaczątkiem tej ostatniej były przydzielone przez ZW LOK w Krakowie: trzy odbiorniki USP, Lambda V, dwie radiostacje 10RT, cztery RBM1, jedna R106 oraz zestaw narzędziowy. Przyrządy pomiarowe zostały zakupione przez dyrekcję DKDiM. Generatory do nauki alfabetu Morse’a zbudowano we własnym zakresie. Wiele pomocy szkolnych, modeli, przyrządów czy makiet wykonali sami członkowie w ramach zajęć praktycznych. Należy więc stwierdzić, że problem wyposażenia technicznego został pomyślnie rozwiązany. Starania te nie przesłaniają oczywiście innych form działalności radioamatorskiej. Tak więc zorganizowano szkolenie krótkofalarskie (200-godzinny kurs przygotowawczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa uzdolnienia I kategorii). sp9aajWykłady dla 20 kursantów prowadzone były przez instruktorów: Władysława Kaka – SP9AAJ (na zdjęciu), Stanisława Brombosza – SP9EUF, Stanisława Głuśca – SP9CGX. Spośród 20 absolwentów tego kursu dziesięciu oczekuje już na licencje KF, a pozostali złożą niebawem podania o uprawnienia. W ramach praktycznych zajęć kursowych została zbudowana radiostacja klubowa o mocy 50W na wszystkie pasma KF z emisjami CW i AM. qsl_oswRadiostacja ta pod znakiem SP9KMQ rozpoczęła pracę  w „eterze” 27 lipca 1972 r. Obecnie w logu stacyjnym zanotowano już 1160 QSO. Stacja siedmiokrotnie uczestniczyła w zawodach KF. Do wyróżniających się operatorów należą: Janusz Bania – SP9FZH, Andrzej Pawłowski – SP9GLI i Krzysztof Smolarek – SP9 8801; operatorzy ci to nowi nadawcy, którzy uzyskali najlepsze wyniki po kursie KF. Działalność konstruktorska rozwija się w sekcjach radio modelarskiej i radiotechnicznej, których członkowie budują pod kierownictwem instruktorów modele zdalnie sterowanej urządzenia stereofoniczne oraz naprawiają bezpłatnie sprzęt radiowo-telewizyjny. Dużym wkładem pracy społecznej aktywu klubowego jest prowadzone nieodpłatnie szkolenie kursowe w zakresie radio-tele-minimum oraz konserwacja i naprawa sprzętu radiofonicznego w DKDiM. Ocenę poczynań młodej społeczności radioamatorskiej w Oświęcimiu może stanowić uznanie jakie zdobywa sobie ona ze strony społeczeństwa i władz lokalnych miasta, a w szczególności rodziców, których dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i średnich znajdują w klubie możliwości politechnizacyjnego wyżycia się. Osiągnięcia Klubu oświęcimskiego są w dużej mierze wynikiem daleko idącej przychylności i pomocy świadczonej mu przez władze resortu oświaty, dyrekcję Domu Kultury Dzieci i Młodzieży oraz Zarząd Powiatowy LOK w Oświęcimiu.
… takie były początki wg. opisu prasowego. [1971-1973]

sp9kmq_72… Założycielami byli: Władysław Kak (SK) SP9AAJ, Stanisław Brombosz (SK) – SP9EUF, Stanisław Głuśc – SP9CGX, Adam Bednarczyk SP9FWX i Leszek Gniadek SP9FYD. W latach 1971-1981 klub zmieniał swą siedzibę z ulicy Zawidzkiego (siedziba MDK) na Marii Curie Skłodowskiej (pomieszczenia MDK) i odwrotnie. Początki były trudne. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej lokalizacji nie posiadał dobrych warunków antenowych, ale brak nowoczesnego sprzętu, brak właściwego zaplecza technicznego mobilizował pierwszych członków do aktywnej działalności konstrukcyjnej. Praca w eterze rozpoczęła się na lampowym nadajniku CW/AM  na fale krótkie, który służył również w latach późniejszych jako wzmacniacz mocy do wzbudnicy SSB. Jak odbiornik służył lampowy odbiornik Lambda V. Większość pracy odbywała się emisją CW….

dziennik.. powiększało się grono członków i licencji: SP9AAJ (SK) Władek, SP9CGX  Stanisław, SP9DEN Adam (DL1AP), SP9EUF (SK) Stanisław, SP9FWX Adam, SP9FZH Janusz, SP9FYD Leszek, SP9GLI Andrzej, SP9GXW Stanisław, SP9HPE Krzysztof, SP9HCK  Bolesław, SP9HWI Bogdan,  SP9HWK Heniek, SP9HQC Krzysztof, SP9IHO Ludwik,  SP9IER (SK) Marian,  SP9LVZ Piotr, SP9LDO Stanisław, SP9MDL Krzysztof, SP9MCZ Rysiek, SP9NWC Jurek … i inni …
… w tym okresie w Oświęcimiu funkcjonowały dwa kluby SP9KMQ i SP9KMT …

sp9kmq_76rLata 70-te i rok 80-ty to prace konstruktorskie członków klubu, szkolenie młodej kadry, zawody. W tym okresie wydawany był Dyplom „Oświęcimski”. Klub odnosił coraz większe sukcesy, organizował Ogólnopolskie Krótkofalarskie Zawody „Oświęcimskie” , członkowie brali udział w licznych zawodach (SPK, telegrafistów, wieloboje łączności LOK); to był okres licznych dyplomów, pucharów,  aż za zasługi klub otrzymał transceiver TS 520, co było szczytem marzeń nas wszystkich i wielu klubów w Polsce. Sielanka trwała jednak niebyt długo do grudnia 1981 roku …. sp9kmq_aaj

…. po przerwie spowodowanej stanem wojennym trudno było wrócić do okresu świetności klubu. Część członków klubu zniechęciło się do krótkofalarstwa, gdyż skutkiem stanu wojennego było zawieszenie pozwoleń radiowych dla wszystkich krótkofalowców w Polsce. Po otrzymaniu licencji klubowej SP9KMQ w 1984 roku klub rozpoczął poszukiwania nowej lokalizacji. Pod patronatem już tylko Zarządu Miejskiego LOK w Oświęcimiu rozpoczęliśmy nadawanie z nowych obiektów LOK-u i z „nowego” sprzętu Jowisz SP102, w tym okresie kierownikiem  klubu był Stanisław SP9LDO, który zastąpił nieżyjącego już Władka SP9AAJ ….

…. z czasem, gdy nastały czasy gospodarki rynkowej i patron (LOK) nie był już zainteresowany utrzymywaniem niedochodowej instytucji rozpoczęły się najtrudniejsze lata klubu. Większość starych krótkofalowców opuściła rodzinne strony, inni zapomnieli o hobby. Nie jesteśmy nawet w stanie odtworzyć gdzie poniewierał się i „przepadł” sprzęt radiowy oraz gdzie przepadło większość trofeów. Klub zmieniał jeszcze dwa razy lokalizację, będąc nawet klubem harcerskim, zmieniali się kierownicy i członkowie … aż w końcu około roku 1992 po dwudziestu latach klub w Oświęcimiu przestał funkcjonować ….

…., ale w tym miejscu zaczyna się jego nowa historia…

Czasy „Wola-ńskie”…

Był grudzień 1992 roku, gdy Adam DL1AP (SP9DEN) aktualnie mieszkający w okolicach  Hannoveru, członek naszego klubu z lat 70-tych odwiedzał rodzinne strony. Spotkaliśmy się w Woli, miejscowości położonej 12 km od Oświęcimia – Adam DL1AP, Piotr SP9LVZ Roman SP9RVP i Ryszard SQ9ANX. Wola w Powiecie pszczyńskim w latach 90-tych  była naszym miejscem zamieszkania, związanym z pracą zawodową. Wysłuchał tej opowieści i jak my zapragnął by klub reaktywować. Złożyliśmy obietnicę, że za rok klub będzie ponownie działał! Już w lutym 1993 roku zaktualizowaliśmy licencje, znaleźliśmy nowego patrona  – Gminny Ośrodek Kultury Gminy Miedźna. W pierwszych miesiącach roku 1993 rozpoczęliśmy przygotowanie nowej siedziby w Domu Kultury w Woli. Zdobyliśmy nowe wyposażenie klubu – TRX IC 735, sprzęt na UKF, nowe anteny (sponsor – GOK). Jakie było zaskoczenie Adama, gdy rok później przekraczał nasze progi, było pomieszczenie, sprzęt, klub SP9KMQ znów działa! …. tylko nas jakby mało….
… odnowiliśmy kontakty ze starą „kadrą” – SP9FWX, SP9GXW, SP9HQC, SP9LDO, SP9FYD…
kmq_03_14… z czasem przybywało znów nowych członków i nowych licencji: SP9QZS Rysiek, SQ9ANX Rysiek, SQ9ACV Mirek (aktualnie SP9MIR), SP9QZJ Marek (SK), …wyposażaliśmy klub w nowe urządzenia, ponownie rozpoczęliśmy organizować Zawody Oświęcimskie – jak co roku w styczniu ….. ten okres to wyjazdy do Hannoveru na targi krótkofalarskie (1994 i 1995), liczne prace z radiostacją w terenie, spotkania, praca na radiostacji klubowej, obsługa łączności samochodowego”Rajdu Wisły”… sn60kla_frontPrzez kilka lat pracował u nas NODE PacketRadio, robiliśmy łączności satelitarne, zaczęliśmy próbować wszystkiego od początku. Skupialiśmy się zwłaszcza na pracy DX-owej i oczywiście nie zapominamy o współzawodnictwie – zawodach, dyplomach…, organizowaliśmy prace okolicznościowe radiostacji. Również  zmienialiśmy lokalizację,  to chyba już tradycja w naszym klubie. Po roku 2000 klub funkcjonował w 5 kondygnacyjnym dogodnie zlokalizowanym budynku w Woli, z nowymi systemami antenowymi by słychać nas było jeszcze lepiej na pasmach…
kmq_sprzetW obecnych czasach przemian społeczno-gospodarczych kluby krótkofalowców mają inne znaczenie niż w latach 70-tych, kiedy przyciągały członków wyzwaniami związanymi z budową urządzeń radiowych, fascynacją łączności radiowej, umożliwiały dostęp do radiostacji. Obecnie, gdy każdy z nas dysponuje własnym transceiverem: IC-omem, TS-em czy Yaesu klub już nie stanowi takiej atrakcji. Młodzież interesuje się innymi „emisjami” do kontaktów – dziś to era komputerów, Internetu, telefonów komórkowych i PUB-ów ….
spotkanie_a…. Staraliśmy się jednak funkcjonować, organizowaliśmy corocznie „Zawody Oświęcimskie”, startowaliśmy w comiesięcznych zawodach SPK, DX-owaliśmy. Przez okres prawie 20 lat w Woli zrzeszaliśmy grono okolicznych krótkofalowców corocznie spotykając się, by powspominać stare czasy, by zaplanować coś na przyszłość …. wieczorami, byliśmy aktywni na VHF 145.525 MHz (FM).

Jako że historia lubi się powtarzać i zawracać koła, w roku 2011 po 19 latach funkcjonowania klubu znów znaleźliśmy się na etapie zawieszenia działalności klubu. W listopadzie 2011 roku musieliśmy opuścić dotychczas zajmowane pomieszczenie klubowe w Woli przy ulicy Przemysłowej. Ponadto w związku z utratą terminu ważności Pozwolenia radiowego w dniu 13.11.2011 została zawieszona działalność Klubu Krótkofalowców w Woli SP9KMQ.

SP9KMQ dziś… 

Po czterech latach „niebytu”, w dniu 7 października 2015 roku zostało wznowione pozwolenie radiowe na znak SP9KMQ. Pozwolenie radiowe wydane jest aktualnie na Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, operatorem odpowiedzialnym jest Piotr SP9LVZ. 

page1Działalność „klubu” SP9KMQ pod egidą CIRR przedstawia się się jeszcze inaczej,..  Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych. Aktualnie prowadzimy projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa”. Skupiamy aktywnych krótkofalowców wokół idei powstania komunikacji kryzysowej na terenie Beskidów. W przedsięwzięcie zaangażowani są koledzy krótkofalowcy z kilku rejonów województwa śląskiego z klubów SP9KMQ, SP9KAT, SP9PSB, SP9KLF, SP9KOZ. W pierwszym etapie przygotowaliśmy do zabudowy dwa przemienniki radiowe SR9S i SR9BSR w rejonie Beskidów, współpracujemy w tym zakresie z jednostkami samorządowymi Powiatów pszczyńskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego. Aktualnie nadzorujemy już pracę sześciu przemienników. Posiadamy pozwolenie radiowe na prace sztabowej radiostacji kryzysowej SP0BASR. Więcej informacji o projekcie BASR na stronie www.basr.sp-radio.eu